Belangrijke informatie

Participlaza staat voor veiligheid, respect, professionaliteit en maatwerk. Deze kernwaarden rusten op passie, betrokkenheid en komen voort uit de gezamenlijke ervaring in het sociaal domein, zorg en welzijn, onderwijs en begeleiding. Het samenbrengen van deze verschillende disciplines blijkt tot op de dag van vandaag zeer effectief.

Wat bieden wij?

Belangrijke informatie:

Participlaza B.V. is vooralsnog geen gecontracteerde zorgaanbieder. De zorg wordt daarom doorgaans gefinancierd door middel van een persoons gebonden budget. Met een persoons gebonden heeft de cliënt meer zeggenschap bij het uitkiezen van de juiste zorgaanbieder passend bij de door u gestelde hulpvraag. Bij een persoonsgebonden budget is een veelvoorkomende eis dat er een gewaarborgde hulp toeziet of de geleverde zorg doeltreffend is en kwalitatief aan de verwachting voldoet. Een gewaarborgde hulp kan een familielid zijn, het is ook mogelijk extern een gewaarborgde hulp om hulp te vragen. Indien u vragen heeft kunt u die aan ons stellen, ook is iedere gemeente verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Kijk op de website van uw gemeente wie er verantwoordelijk is voor de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen uw gemeente.

Wanneer de gemeente of zorgkantoor ervoor kiest om een eigen bijdrage te heffen, geldt voor maatwerkvoorzieningen en pgb’s en bij verordening aangewezen algemene voorzieningen het abonnementstarief van in totaal maximaal € 26,- per maand voor ondersteuning uit de Wlz en maximaal € 20,60 voor ondersteuning uit de Wmo. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze.

In de wet is bepaald dat Participlaza B.V. bij de toezichthoudend ambtenaar onverwijld melding doet van iedere calamiteit die tijdens het leveren van zorg heeft plaatsgevonden en van geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Het bestuur van Participlaza B.V. heeft het beleid vastgelegd in het beleidsplan 2024. Voor belanghebbenden is het beleidsplan 2024 op te vragen bij het bestuur.

Bekijk de Algemene voorwaarden, onze huisregels en onze in- exclusiecriteria.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door:

Popke Nijland

Bestuurder & Zorginhoudelijk coördinator

Popkenijland@participlaza.nl

Trijnie Strijk

Bestuurder & Onderwijs coördinator

Trijniestrijk@participlaza.nl

Franklin Karst

Bestuurder & Beleidscoördinator

Franklinkarst@participlaza.nl

Oriënterend gesprek?

Maak een afspraak en kijk of wij als Participlaza passen bij jou hulpvraag

Vrijblijvend gesprek

Onze missie

Kijk vanuit de ogen van de participant, denk vanuit de belangen van de participant dan komt het altijd goed aan de participant.

Onze missie is om de cliënt te ondersteunen bij de hulpvraag op een manier die aansluit op de mogelijkheden en capaciteiten van de cliënt.

Samen met de cliënt brengen wij de hulpvraag in kaart, verwoorden wij dit in een zorgplan en gaan we het zorgplan periodiek evalueren.

Ben je benieuwd naar de soorten zorg die Participlaza verleent? Klik dan hieronder en bekijk het gehele zorgaanbod.

Werken bij Participlaza

Vacatures

Participlaza is op zoek naar ambulant begeleiders. Ook bieden wij een beperkt aantal BBL-werkplekken. Wij zijn SBB-erkend.

Ben je vrijwilliger? Ook dan ben je van harte welkom! Stuur ons gerust een CV met motivatiebrief.

Heb je vragen over wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op!

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.