Kwaliteit

Kernwaarden met oog voor kwaliteit

Participlaza staat voor veiligheid, respect, professionaliteit en maatwerk. Deze kernwaarden rusten op passie, betrokkenheid en komen voort uit de gezamenlijke ervaring in het sociaal domein, zorg en welzijn, onderwijs en begeleiding. Het samenbrengen van deze verschillende disciplines blijkt tot op de dag van vandaag zeer effectief. Participlaza garandeert de kwaliteit door continu te verbeteren middels het PDCA model. Het PDCA model wordt toegepast op werkprocessen, teamontwikkelingen, groepsdynamica en strategie om nu en in de toekomst de kwaliteit van onze diensten te waarborgen.

Professionele kwaliteiten

Wat kun je van ons verwachten?

Participlaza is kleinschalig en zo optimaal mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van de cliënten en hun sociaal netwerk. Tijdens het traject staan integriteit, betrouwbaarheid en privacy centraal en hebben wij respect voor al onze cliënten ongeacht hun problematiek, ras, geaardheid en voorgeschiedenis. Wij zijn ons ook bewust dat onze cliënten geheel zelfstandig zijn en op eigen vermogen dienen te oordelen. Om te kunnen aantonen dat wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen zijn wij in het bezit van het KIWA keurmerk. Om de diensten van Participlaza continu te blijven verbeteren en de kwaliteit te borgen werkt Participlaza volgens het PDCA (plan,do,check,act) model en de ISO 9001:2015 norm. Bekijk hier de kwaliteitscriteria.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij willen graag meewerken aan het verbeteren van de clientveiligheid en diens sociale omgeving. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wij zijn digitaal aangemeld bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast zijn wij in het bezit van de brochure calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ, het signaleren van alle vormen van mishandeling en zijn wij op de hoogte van het digitale meldformulier.

Oriënterend gesprek?

Maak een afspraak en kijk of wij als Participlaza passen bij jou hulpvraag

Vrijblijvend gesprek

Vakbekwaamheid

Deskundigheid en verantwoordelijkheid

Om onze cliënten kwalitatieve begeleiding en zorg te kunnen bieden, stellen wij vakbekwaamheid altijd centraal en maken wij gebruik van een breed aanbod aan scholing.

Ons team is geschoold op alle deelgebieden waarmee we binnen onze dagbesteding te maken krijgen. Wij stemmen onze studies, cursussen en het lezen van vakliteratuur af op de zorgbehoefte binnen onze organisatie.

Ook streven wij naar optimale kennis en recente inzichten binnen ons vakgebied om zo onze professionele begeleiding te kunnen waarborgen. Ons gehele team is in het bezit van een actuele VOG.

Kom je bij ons werken?

Vacatures

Wij hebben een beperkt aantal BBL-werkplekken beschikbaar en zijn SBB-erkend. Ben je vrijwilliger? Ook dan ben je van harte welkom! Stuur ons gerust een CV met motivatiebrief.

Heb je vragen over wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op!

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.